Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych (poznania sposobu korzystania ze strony) i funkcjonalnych (dostosowania jej działania do potrzeb Użytkownika). Domyślnie cookies są zapisywane w urządzeniu końcowym. Więcej o tym jak działają cookies i jak zmienić ustawienia ich zapisywania można dowiedzieć się tutaj

Akceptuje ciasteczka
Napisz do nas

Łamiemy schematy,
by znaleźć
najlepsze rozwiązanie

KANCELARIA

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sporządzają i opiniują umowy, statuty, regulaminy, a także zajmują się prowadzeniem windykacji należności.

Naszą domeną są wyspecjalizowane usługi z zakresu: prawa nieruchomości, prawa własności intelektualnej, e-commerce i IT oraz ochrony danych osobowych.

Prowadzimy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego - od zakupu nieruchomości po przystąpienie do użytkowania i sprzedaż lokali, w tym m.in. przeprowadzanie due dilligence nieruchomości, analiza postanowień planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, a także w zakresie realizacji inwestycji w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej.

Kancelaria świadczy także usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianej ochrony praw własności intelektualnej (w tym praw własności przemysłowej), w szczególności w odniesieniu do obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących na rynku nowych technologii, technologii internetowych i mediów. Oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów funkcjonujących już na danym rynku, jak i takich, które dopiero planują rozpocząć swoją działalność (startupów).

Główną misją Kancelarii jest zapewnienie skutecznych rozwiązań prawnych, które przyczynią się do prowadzenia efektywnej działalności naszych Klientów. Każdy projekt jest przez nas traktowany indywidualnie, a oferowane rozwiązania dostosowujemy do potrzeb naszych partnerów biznesowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu mają Państwo absolutną gwarancję że nasze działania będą prowadzone na najwyższym poziomie.

Oferujemy również prowadzenie szkoleń, w tym z zakresu praw własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych.
 

Zapraszamy do współpracy.

Więcej

Specjalizacja

Prawo nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence),
 • przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości,
 • reprezentacja w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • przygotowanie umów najmu, dzierżawy, etc.,
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, w sprawach dotyczących rewindykacji nieruchomości przejętych w trybie dekretu o reformie rolnej oraz w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów nieruchomości wywłaszczonych oraz przejętych na rzecz Skarbu Państwa w związku z akcją przesiedleńczą,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z   nieruchomościami (np. procesy odszkodowawcze, postępowania dotyczące wywłaszczenia, zniesienia współwłasności lub zasiedzenia, sprawy o ustanowienie służebności, sprawy o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowania w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, sprawy rent planistycznych, sprawy opłat adiacenckich).

 

Ochrona danych osobowych

 • badanie (audyt) w zakresie zgodności i stopnia przygotowania do wymogów RODO,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej  prawem oraz procedur odpowiednich do przedmiotu działalności i skali przedsiębiorstwa,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przed PUODO i sądami administracyjnymi dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych dot. zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, w tym opinii dot. wszelkich dokumentów wewnętrznych spółki związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak np. polityka bezpieczeństwa itp.),   
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Prawo własności intelektualnej i IT

 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych oraz innych umów z zakresu prawa IT oraz własności intelektualnej,
 • pomoc w negocjacjach warunków umownych z kontrahentami,
 • sporządzanie regulaminów serwisów i sklepów internetowych, w tym zaawansowanych i wyspecjalizowanych portali,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej zarówno na etapie przedsądowym, przed sądami, jak i przed organami administracji publicznej,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.

 

Pozostałe obszary praktyk

Prawo Gospodarcze

 • umowy stosowane w obrocie handlowym,
 • reprezentacja w sporach pomiędzy przedsiębiorcami,
 • rejestracja i likwidacja spółek,
 • windykacja należności,
 • elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • tworzenie regulaminów, projektów uchwał,
 • wsparcie przedsiębiorców podczas negocjacji,
 • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych.

 

Prawo Cywilne

 • umowy cywilnoprawne,
 • prawo spadkowe,
 • windykacja należności,
 • spory konsumenckie,
 • ochrona dóbr osobistych.

 

Prawo Rodzinne

 • rozwód,
 • separacja,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego.

 

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracyjnymi,
 • odwołania od orzeczeń organów administracyjnych,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • skargi na uchwały jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz na bezczynność organów,
 • bieżące doradztwo prawne i udział w negocjacjach z przedstawicielami administracji publicznej.

 

Patrycja Kozakowska - Czuryło

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w administracji rządowej zajmując się m.in. sprawami z zakresu wywłaszczeń oraz rewindykacji mienia oraz w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z procesem inwestycyjnym i obrotem nieruchomościami. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, w tym w strategicznym doradztwie dla grup kapitałowych w zakresie obrotu nieruchomościami. W swojej karierze zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw obejmującą przygotowywanie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizę ich stanu prawnego oraz negocjacje umów.

Michał Czuryło

Radca prawny, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego przy the Catholic University of America. Od 2010 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada ponad dziesięć lat doświadczenie zarówno w krakowskich i warszawskich kancelariach, jak i w wewnętrznych działach prawnych grup kapitałowych o międzynarodowym zasięgu.

Doświadczenie w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych zdobywał świadcząc dla licznych przedsiębiorców usługi zarówno w zakresie wykonywania audytów prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem jej zgodności z prawem, jak i opracowywania i wdrażania dedykowanych rozwiązań oraz prowadzenia szkoleń dla kadry zarządczej i personelu.

W codziennej pracy zawodowej posługuje się biegle językiem angielskim, w tym przygotowuje i opiniuje umowy, jak również wspomaga klientów w negocjacjach handlowych i prowadzonych sporach.  Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, w tym uczestnicząc jako prelegent w trakcie konferencji, publikując artykuły oraz prowadząc zajęcia dla studentów.

 

A: ul. Św. Łazarza 12/3, 31-530 Kraków
T: +48 698 046 715
E: kancelaria@kozakowskaczurylo.pl
NIP: 9591699018

 

Polityka prywatności oraz polityka cookies © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Kancelaria Radcy Prawnego Kozakowska - Czuryło

Formularz kontaktowy

Pobierz cennik

Wyślij wiadomość

Administratorem danych, które podane zostaną w formularzu jest Patrycja Kozakowska-Czuryło, ul. Św. Łazarza 12/3, 31-530 Kraków. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem w postaci potrzeby prowadzenia korespondencji - przez okres potrzebny do jej prowadzenia. Po tym czasie Twoje dane mogą być dalej przetwarzane w celu wykonania umowy z administratorem lub zleconych czynności - przez okres ewentualnej współpracy lub do czasu przedawnienia roszczeń, chyba że dłuższy okres wynikać będzie z przepisów. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania może nie być możliwym dalsza korespondencja. Z prawa do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także z prawa do wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych można skorzystać wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@kozakowskaczurylo.pl. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej o tym jak przetwarzane są dane osobowe przez administratora można dowiedzieć się tutaj.
Wyślij